sagofilm

Det var en gång….

Under denna workshop får deltagarna prova på en enkel metod för att gestalta och återberätta en saga eller sägen från trakten.

Vi får höra en saga/sägen berättas och sedan ritar vi scener eller fångar bilder som illustrerar berättelsen. Bilderna samlar vi sedan i Imovie och resultatet blir vår version av äventyret. Tillsammans blir det klassens egen sagofilm.

Syftet är att deltagarna skall få öva sig i att lyssna, fantisera och att översätta inre bilder till yttre. Filmen gör vi tillsammans så att det tekniska inte skall bli ett hinder för gestaltningen.

Teknik: Workshopen förutsätter att klassen har ett par Ipads med Imovie installerat samt möjlighet för att visa bildspel via dator/surfplatta och gärna WiFi uppkoppling.

Tidsåtgång: 1 halvdag - ca 2 lektionstimmar + förberedelser
Max antal deltagare:  
Åldersgrupp: från förskoleklass till årskurs 3.
Antal medverkande: 1
Kostnad: Halvdag 3.500 (exkl. moms)