microfilm

Koka soppa på en bild – eller hur gör man en spännande film av ett enda fotografi?

Under denna workshop får deltagarna ta del av en enkel metod för att levandegöra ett fotografi och dess inneboende hemligheter. Workshopen kan med fördel anpassas till ett eller flera teman och är ett sätt att komma igång med både faktaberättande och dramatisering.

Vi går igenom berättarteknik, bildspråk, bildanalys och mikrodramaturgi. Vi  går också kort igenom bildrättigheter, tittar på några bildarkiv och filmexempel på internet. Med Imovie som verktyg gör vi sedan en liten film med berättarröst. Efteråt tittar vi på filmerna och pratar om vad den berättar för oss och hur berättelsen når fram.

  • Del 1 – teori (45 min)
  • Del 2 – välja bild och skriva text / teknik (45 min)
  • Del 3 – läsa in berättar röst och redigera (45 min – minimum)

Syftet är att deltagarna skall få grundläggande förståelse för hur filmspråket fungerar och hur det bygger på grunderna: berättelsen, texten och fotografiet.

Teknik: Workshopen förutsätter att eleverna har Ipads med Imovie installerat samt möjlighet för att visa bildspel via dator/surfplatta och gärna WiFi uppkoppling. Om skolan arbetar med andra redigeringsprogram/datorer kan workshopen anpassas till en extra kostnad.

Tidsåtgång: 1 heldag eller 2 halvdagar - min. 3 lektionstimmar
Max antal deltagare: ~25 
Åldersgrupp: från årskurs 4 och uppåt
Antal medverkande: 1
Kostnad: Heldag: 5.000  Halvdag 3.500 (exkl. moms)