Infofilm

Hur gör man en informationsfilm?

Under denna workshop får deltagarna prova på en enkel metod för att göra kort informationsfilm om djur, föremål, växter eller liknande – som de sedan kan dela med sina klasskamrater. Workshopen kan anpassas till olika ämnen och filmerna kan efteråt läggas upp på intern portal så att alla kan lära av varandra.

Vi går igenom berättarteknik, bildterminologi och mikrodramaturgi. Om det behövs går vi också igenom grunderna i Imovie och gör en liten film med berättarröst. Efteråt tittar vi på filmerna och pratar om vad de berättar för oss.

Syftet är att deltagarna skall få grundläggande förståelse för hur man redovisar information om ett objekt så att det blir tydligt för mottagaren och hur man kan strukturera bilder och information till en underhållande enhet.

Teknik: Workshopen förutsätter att eleverna har Ipads med Imovie installerat samt möjlighet för att visa bildspel via dator/surfplatta och gärna WiFi uppkoppling. Om skolan arbetar med andra redigeringsprogram/datorer kan workshopen anpassas till en extra kostnad.

Tidsåtgång: 1 halvdag - min. 2 lektionstimmar
Max antal deltagare:  
Åldersgrupp: från årskurs 1 och uppåt
Antal medverkande: 1
Kostnad: Halvdag 3.500 (exkl. moms)