hitta-berattelsen

Alla kan lära sig göra film. Hitta något som engagerar, våga undersöka och försök sedan beskriva det – med ord, bild, ljud och musik.

Ett bra sätt att komma igång är att göra en MIKROFILM – en kort film på 1-3 min.
Att arbeta i det lilla formatet utmanar kreativiteten. Det blir tydligt vad som krävs för att fånga intresse och nå fram med ett budskap och det går snabbt att komma fram till ett resultat – som inspirerar och leder vidare.

En MIKROFILM kan innehålla alla moment som en riktig film och förmedla en historia  eller budskap i komprimerad form. Man kan arbeta med olika genrer och format och undersöka olika tema, gestalta fakta eller fiktion.

Jag erbjuder workshops eller föreläsningar i MIKROFILM – där vi arbetar med mobiltelefon, Ipad eller dator (PC/Mac) och tillgängliga appar eller program.
Workshop eller föreläsning kan anpassas efter gruppens (skolklassens /föreningens / företagets) egna behov och förutsättningar.

Läs mer om olika Workshops eller ta gärna Kontakt för mer information

Ingrid Lindberg, konstnär och filmare